Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 9 thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 và Nghị định số 44/2016/NĐ – CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn - vệ sinh lao động về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

   Nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, doanh nghiệp về vị trí, vai trò và nội dung của Luật An toàn, vệ sinh lao động góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Đồng thời để Luật An toàn, vệ sinh lao động thực sự đi vào cuộc sống, thực hiện tốt hơn về công tác an toàn, vệ sinh lao động, giảm thiểu các tai nạn lao động và sự cố trong sản xuất kinh doanh của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhà.
   Công ty Cổ phần huấn luyện an toàn Quang Anh , đơn vị được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lựa chọn quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các Cơ quan, Doanh nghiệp. Giấy chứng nhận số 23/2014/GCN ngày 28/5/2014. Theo quyết định số 93/QĐ-ATLĐ ngày 28/5/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
   Công ty chúng tôi với đội ngũ chuyên gia, giảng viên có kinh nghiệm đến từ Cục An toàn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động theo nhu cầu của các Cơ quan, Doanh nghiệp trong phạm vi cả nước.

   Để giúp người sử dụng lao động và người lao động nắm vững kiến thức pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động . Công ty chúng tôi đang tiến hành mở các lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo Nghị định số 44/2016/NĐ – CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ cho các đối tượng bao gồm:

1. Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:
a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;
b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.
2. Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:
a) Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;
b) Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
3. Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
4. Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.
5. Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

   Ngoài ra chúng tôi còn tổ chức các lớp huấn luyện định kỳ theo quy định tại Khoản 4 Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động
   Thời gian và nội dung chương trình huấn luyện theo quy định của Chính Phủ tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016
   Với uy tín đã được khẳng định bằng nhiều lớp huấn luyện và cấp chứng chỉ, chứng nhận huấn luyện an toàn cho các học viên tại các doanh nghiệp trong khắp các tỉnh thành cả nước. Chúng tôi rất vinh hạnh được Quý cơ quan, Doanh nghiệp lựa chọn để phối hợp tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo Nghị định số 44/2016/NĐ- CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ cho cán bộ công nhân viên của Quý cơ quan, doanh nghiệp
Công ty chúng tôi xin trân trọng cảm ơn./.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty Cổ phần huấn luyện an toàn Quang Anh.
Địa chỉ nhận hồ sơ huấn luyện: Ô số 20, Lô A3 – Khu đô thị Cao Xanh – Hà Khánh, phường Cao Xanh – Thành Phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Điện thoại cơ quan: 0203.3658.628; Mr Tuấn : 01695.268.938
Website: http//huanluyenantoanlaodong.vn
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.