Chúng tôi đã và đang cung cấp các dịch vụ sau đây:

1. Huấn luyện An toàn - vệ sinh lao động theo Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH và Nghị định số 44/2016 NĐ – CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ
2. Đào tạo Giảng viên An toàn lao động theo quy định tại Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH và Nghị định số 44/2016 NĐ – CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ
3. Đào tạo về phương pháp cải thiện điều kiện làm việc (phương pháp WISE)
4. Đào tạo kỹ năng thuyết trình
5. Quản lý lao động

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: