Tin huấn luyện

Ngày 29 tháng 8 năm 2014, tại thành phố Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Huấn luyện An toàn Quang Anh đã phối hợp cùng với trường trung cấp nghề Thái Nguyên tổ chức huấn luyện An toàn lao động, Vệ sinh lao động cho hai đơn vị đó là: Công ty TNHH MTV xây dựng và khai khoáng Việt Bắc và Công ty CP Minh Trâm.

Chi tiết...
 

Yen duc 1Ngày 19 tháng 8 năm 2014, Công ty Cổ phần Huấn luyện An toàn Quang Anh đã tổ chức lễ khai giảng lớp Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động cho toàn thể cán bộ, công nhân của Công ty TNHH SXVLXD Yên Đức, huyện Đông Triều, Quảng Ninh theo quy định tại Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH. 

Chi tiết...
 

altTừ ngày 10/8 đến 15/8/2014, Công ty Cổ phần Huấn luyện An toàn Quang Anh đã tổ chức huấn luyện ATLĐ, VSLĐ cho Cán bộ, công nhân viên thuộc Xí nghiệp môi trường đô thị Huyện Sóc Sơn theo 3 nhóm đối tượng học viên (nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3).

Chi tiết...
 

Trong hai ngày 8 và 9 tháng 8 năm 2014, Công ty Cổ phần Huấn luyện An toàn Quang Anh đã tổ chức huấn luyện ATLĐ, VSLĐ cho 113 nhân viên, công nhân mới tuyển dụng thuộc Tập đoàn Hoàng Phát Vissai.

Chi tiết...