Từ ngày 10/8 đến 15/8/2014, Công ty Cổ phần Huấn luyện An toàn Quang Anh đã tổ chức huấn luyện ATLĐ, VSLĐ cho Cán bộ, công nhân viên thuộc Xí nghiệp môi trường đô thị Huyện Sóc Sơn theo 3 nhóm đối tượng học viên (nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3).

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, đ/c Giám đốc Xí nghiệp nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác huấn luyện ATLĐ, VSLĐ đối với doanh nghiệp và đánh giá cao sự phối hợp của Công ty Cổ phần Huấn luyện An toàn Quang Anh và mong muốn được hợp tác lâu dài với Công ty trong công tác huấn luyện, đào tạo về An toàn lao động, vệ sinh lao động.

xn mt soc son 1

Sau 06 ngày học tập lý thuyết và thực hành tại nhà máy, các học viên đã nắm vững được các quy định của nhà nước liên quan đến ATLĐ, VSLĐ; quyền và nghĩa vụ của Người lao động, người sử dụng lao động; điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa; hướng dẫn, biển báo, quy trình làm việc ATLĐ, VSLĐ người lao động phải tuân thủ khi thực hiện công việc tại phân xưởng; công dụng, cách sử dụng và bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân; cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu tai nạn lao động; các yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh tại nơi làm việc và biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; quy trình làm việc an toàn; quy trình vận hành, xử lý sự cố máy, thiết bị được giao và phối hợp làm việc tập thể.

Ngoài những nội dung theo chương trình khung, các giảng viên của Cổ phần huấn luyện An toàn Quang Anh đã trình bày thêm chuyên đề về “Cải thiện điều kiện làm việc tại doanh nghiệp” để giúp cho cán bộ, công nhân của Xí nghiệp nâng cao nhận thức và nắm được các phương pháp cơ bản để cải thiện điều kiện làm việc tại đơn vị mình.

Kết thúc khóa học, các học viên đã làm bài kiểm tra lý thuyết và thực hành. Đây là cơ sở để công nhận kết quả huấn luyện đối với các học viên.