Ngày 19 tháng 8 năm 2014, Công ty Cổ phần Huấn luyện An toàn Quang Anh đã tổ chức lễ khai giảng lớp Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động cho toàn thể cán bộ, công nhân của Công ty TNHH SXVLXD Yên Đức, huyện Đông Triều, Quảng Ninh theo quy định tại Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH. Đến dự lễ khai giảng có đồng chí Phùng Anh Nam - Giám đốc Công ty, Đ/c Nguyễn Đức Ninh Phụ trách Văn phòng Công ty. Về phía Công ty TNHH Công nghiệp SXVLXD Yên Đức có các đồng chí Giám đốc, chủ tịch Công đoàn Công ty và Đ/c Phạm Đức Vượng, Trưởng ban An toàn Công ty. 

Tham dự lớp học có tổng số 40 học viên bao gồm các cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách công tác an toàn lao động, người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và công nhân khác.

Yen duc 1

 

Yen Duc 2

Một số hình ảnh về lớp học

 Theo chương trình đã thống nhất giữa 2 bên, các giảng viên của Công ty Cổ phần Huấn luyện An toàn Quang Anh sẽ trình bày các chuyên đề bao gồm:

           Chuyên đề 1: Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

           Chuyên đề 2: Công tác tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở.

           Chuyên đề 3: Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

           Chuyên đề 4: Nghiệp vụ tổ chức công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở.

           Chuyên đề 5: Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phổ biến phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn.

           Chuyên đề 6: Huấn luyện an toàn theo đặc thù của đơn vị bao gồm: An toàn trong khai thác mỏ đá và an toàn điện.

           Chuyên đề 7 :Đào tạo chuyên đề về cải thiện điều kiện làm việc theo phương pháp WISE

Cuối khóa học, các học viên làm bài kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện.